Meczowe Mistrzostwa Polski 2008.

3 - 5 października 2008
Charzykowy

Meczowe mistrzostwa Polski w klasie Finn 2008 zakończone!

na razie brak relacji zawodników ale tabela wyników prezentuje się następująco:

1 POL 12 Szukiel Rafał 76 AZS UWM Olsztyn
2 POL 17 Kula Piotr 87 BTŻ Biskupiec 1
3 POL 1 Strusiński Michał 86 SPÓJNIA Warszawa
4 POL 9 Kośmicki Tomasz 86 WKŻ Wolsztyn
5 POL 2 Miśko Maciej 88 SPÓJNIA Warszawa 2
6 POL 71 Pasik Jakub 88 SPÓJNIA Warszawa 3
7 POL 6 Wieteska Tomasz 87 SPÓJNIA Warszawa 4
8 POL 40 Jączkowski Karol 88 CHKŻ Chojnice 5
9 POL 11 Kula Maciej 89 BTŻ Biskupiec 6
10 POL 4 Falczyński Piotr 88 SPÓJNIA Warszawa 7
11 POL 5 Górka Adrian 88 WKŻ Wolsztyn 8
12 POL 77 Pezała Maciej 88 Tramp Mielno 9


Zawiadomienie o regatach

Meczowe Mistrzostwa Polski
Klas Laser Radia K, Laser i Finn
3 -5 10.2009 Charzykowy

Zawiadomienie o regatach
1. Organizator
Organizatorem regat jest Chojnicki Klub Żeglarski przy współpracy z Polskim Związkiem Żeglarskim
- Osobą odpowiedzialną za organizację regat ze strony Organizatora jest Krzysztof Pestka. Kontakt z organizatorem: Tel/fax 052 3988120, e-mail: biuro@chkz.pl
- Osobą odpowiedzialną za koordynację działań ze strony PZŻ jest Andrzej Wyrzykowski
Tel/fax 022 849 90 82, 848 04 82, e-mail pyaaw@pya.org.pl
2. Współczynnik ISAF
Organizatorzy wystąpili o przyznanie mistrzostwom „Grade 3” ISAF.
3. Program regat
3.1 Wstępny program regat przedstawia się następująco:
- Otwarcie biura regat 2.10.2008 o godzinie 17.00
- Potwierdzenie zgłoszeń 2.10.2008 w godzinach 17 – 20.00
- Start do pierwszego meczu w dniu 3.10.2008 - godzina 10.30
- Starty do pierwszego meczu w dniach 4 -5.10.2008 - godzina 10.00
- Zakończenie regat dnia 5.10.2008 po godzinie od zakończenia ostatniego meczu
3.2 Zawodnicy mają obowiązek uczestniczyć w:
- Pierwszej odprawie sterników,
- Codziennych odprawach z arbitrami,
- Konferencjach prasowych, gdy są o to proszeni,
- Zakończeniu regat w przypadku medalistów
4. Konkurencje
Mistrzostwa zostaną rozegrane w konkurencjach
- Seniorek/seniorów – klasyfikacja generalna startujących klas regatowych
- Młodzieżowców - zawodniczki/zawodnicy urodzeni w roku 1987 i młodsi. Kolejność w tej kategorii ustalona będzie na podstawie klasyfikacji generalnej.
5. Zawodnicy uprawnieni do startu
5.1 Lista zawodników uprawnionych do startu została ustalona na podstawie wyników MP Klas Olimpijskich rozegranych w Kamieniu Pomorskim w dniach 11 - 14.09.2008. Do udziału w Meczowych MP zapraszamy:
- Laser Radial K - 12 zawodniczek w tym minimum 9 zawodniczek w wieku do 21 lat
- Klasa Laser M - 12 zawodników w tym minimum 9 zawodników w wieku do 21 lat
- Finn M - 10 zawodników w tym minimum 8 zawodników w wieku do 21 lat
( 7 młodzieżowców z MP i jedno miejsce do dyspozycji klasy)
5.2 Ostateczną listę zawodników na podstawie zgłoszeń wstępnych ustalają stowarzyszenia klas regatowych Laser i Finn
5.4 Wszyscy zawodnicy mają obowiązek spełniać wymogi przepisu 19.9 Kodeksu uprawnień ISAF- http://www.sailing.org/regulations/2006_prtIV.pdf
5.4 Wszyscy zawodnicy powinni posiadać numer identyfikacyjny ( ISAF Sailor ID), który należy wpisać na Zgłoszeniu do Regat.
6. Zgłoszenia
6.1 Zawodnicy będą przyjęci do regat po spełnieniu wymagań określonych w Informatorze PZŻ po zakończeniu procedury zgłoszeń i opłaceniu wpisowego.
6.2 Wpisowe do regat wynosi 80 PLN i musi być opłacone w trakcie zgłoszeń.
6.3 Uprawnieni do startu zawodnicy muszą potwierdzić swój udział w mistrzostwach organizatorowi do dnia 28.09. 2008. na adres e-mail: biuro@chkz.pl
6. Nieprzesłanie zgłoszenia wstępnego w terminie określonym w punkcie 6.3 jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Meczowych Mistrzostwach Polsk i upoważnia PZŻ do podjęcia w decyzji o zredukowaniu liczby startujących lub akceptacji zgłoszeń kolejnych zawodników rezerwowych. O pomoc w ustaleniu listy uczestników prosimy Stowarzyszenia klas Laser i Finn.
7. Przepisy
7.1 W regatach obowiązują przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych Żeglarstwa.
7.2 Rozporządzenia władzy krajowej nie będą miały zastosowania
7. W przypadku konfliktu między przepisami zawartymi w zawiadomieniu o regatach, a przepisami instrukcji żeglugi, przepisy ujęte w instrukcji będą obowiązujące.
7.4 Decyzje zespołu protestowego będą ostateczne zgodnie z przepisem PRŻ 70.4.
8. Format regat
8.1 Zostanie zastosowany następujący format wyścigów: Round Robin, półfinały i finały
8.2 Komisja Sędziowska może zmienić format regat, zwiększyć lub zmniejszyć ilość rund
eliminacyjnych jeśli warunki żeglugowe nie pozwalają na rozegranie wszystkich
wyścigów.
9. Trasa
Obowiązywać będzie prawoskrętna trasa na dwóch okrążeniach „na wiatr / z wiatrem” z metą na kursie z wiatrem.
10. Zastrzeżenie odpowiedzialności
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, lub wypadki wynikłych w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas regat lub po ich zakończeniu.
11. Nagrody
Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1 - 3 otrzymają tytuły, medale, puchary Meczowych Mistrzostw Polski w konkurencjach seniorów i młodzieżowców oraz nagrody rzeczowe.
12. Prawa do wizerunku
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.