Ster

Ster powinien być mocno dokręcony, aby zminimalizować wszystkie luzy. Jest to niezbędne, aby utrzymać pełną kontrolę podczas agresywnego sterowania. Łódka z zamontowanym chwiejnie sterem nie będzie reagowała tak szybko jak łódka z dobrze dopasowanym sterem. Stracony jest czas i odległość, kiedy ster przesunie się o wartość luzu, zanim zmieni swoje położenie. Umieść oba czopy na rufie z dolnym czopem dłuższym w porównaniu z górnym. W ten sposób ster jest łatwo zlokalizować w czasie zakładania. Poza tym mając oba czopy na kadłubie oznacza to, że ster może być włożony tylko na górny czop, co może być użyteczne w przypadku utrudnionego zakładania. Dla żywotności klips zabezpieczający powinien być zawsze wykonany ze stali nierdzewnej. To dużo lepsze rozwiązanie. Klips zamontuj do kadłuba za pomocą tylko jednej śruby. Pozwala to na skręcenie klipsa na jedną ze stron w czasie zdejmowania steru, co rozwiązuje problem naciskania klipsa w czasie dochodzenia do brzegu. Klips należy tylko przekręcić na jedną ze stron. Ta mała rzecz czyni życie dużo łatwiejszym, zastosowanie się do tej rady również może uchronić krawędź czołową steru z powodu łatwości i szybkości wyjęcia steru w sytuacji, kiedy brzeg zbliża się szybciej niż to sobie wyobrażasz.

Rumpel powinien być pewnie zamontowany do steru. Niektóre Finny mają podnoszony rumpel, ale nie jest to najlepszy wybór. Użyj taki, jaki jest dla ciebie najwygodniejszy. Łącznik przedłużacza rumpla powinien być plastykowy, umożliwiający całkowitą swobodę ruchu. Powinien również eliminować możliwość blokowania się.