Plany budowy i rysunki konstrukcyjne

w tym rozdziale zamieszczamy plany budowy, rysunki konstrukcyjne, oraz przepisy pomiarowe Finna, wydane przez IFA.

Body lines Definition and control

International Finn Class Rules