Zgrupowanie Finnistów w Rybakach

2007.07.20 część 2